Нумизматика

Полезни и интересни статии на тема нумизматика и всичко свързано с хобито за събиране на парични единици.

Какво е нумизматиката?

Нумизматиката е наука за изучаване на монетите, банкнотите, медалите и различните средства за разплащане.

Самата дума Нумизматика е съчетание от 2 думи, първата латинска – numisma и втората гръцка – nómisma, която означава монета.

Като Нумизмати се определят колекционерите на банкноти, монети, ордени и медали.

{ 2 коментара }