Mikron

Ревюта на още една много известна марка български металотърсачи – Mikron

Mikron NRG 100

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Микропроцесорно управление на автоматичният земен баланс и дискриминацията;
 • Опция за избор на земният баланс – ръчен и автоматичен;
 • Звукова индикация за различаване на металите – нисък тон за черни метали и висок тон за цветни метали;
 • Режим IRON MASK, за разпознаване само на цветни благородни метали. В този режим, металодетектора е особено подходящ за търсене в силно замърсен с метали – почви, като не намаля дълбочината за цветните метали;
 • Режим VCO за прецизно локализиране на откритият обект;
 • Автоматична настройка, спрямо температурните изменения;
 • Регулиране степента на дискриминация и различните метали;
 • Настройка на уреда към почвата, в зависимост степента на минерализацията;
 • Регулиране силата на звука;
 • Настройка прага на звука;
 • Повишена стабилност на електронният блог, спрямо външните електромагнитни полета;
 • Индикатор за състоянието на батерията;
 • Работна честота 12.5 kHz;
 • 22-32 см. сонда в комплекта;
 • Частично непромукаем – можете да потапяте апарато до кутията с електрониката във вода, без да има проблем с сондата.

Апарата има опция за показване на позицията на монетите ( при търсене на единични монети ) в почвата – легнали или изправени.
Прочетете цялата публикация…

{ 0 коментара }